Dana Bartoníková, Jarda Sejka, Fanda Ožana, Vráťa Ryk, ...?