Rok 1995 - vlevo manželé Kurkovi, vpravo manželé Novákovi