Kácení máje před domem předsedy MNV  Josefa Novotného. Zleva František Ožana, Josef Novotný, František Bartoník, p. Olmer