Václav Kettner z č.3 se synem Václavem v průvodu k odhalení pomníku padlých z 1. svět.války