Karel a Marie Krupičkovi s dcerami Janou (Hanou Turnovou) a Marií Vocílkovou