Zvoníčkovi č.11 - (dnes vnučka Jaroslava Kurková) - rok 1930, zleva Josef a Anna Zvoníčkovi, v náručí dcera Libuše.