Nejstarší ulice - zleva č.15, č.3, č.4 - hospoda, č.5, č.6 atd. - záznam z kroniky