dům č. 10 - uprostřed Václav Houštecký, po jeho levici manželka Anna, roz.Hálová ze Křenku