Rok 1937 - vlevo dům p. Černé - Kuchařové, vpravo Jakubovi, Málkovi