Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznamy žáků triviální školy ve Lhotě s bydlištěm ve Lhotě - 1841 a 1844

7. 7. 2018

Seznamy žáků slouží nejen ke zjištění obyvatel v daných číslech popisných, ale i k poznání sociálního rozvrstvení vesnice podle uvedeného stavu rodičů.

Sedláci a chalupníci byli majitelé půdy, která uživila rodinu. Lišili se rozlohou polí a velikostí usedlosti.

Baráčníci neboli domkáři byli majitelé domku se zahrádkou, bez polí. Živili se řemeslem nebo nádenickou, příležitostnou prací za plat nebo potraviny.

Nádeníci nevlastnili domek ani půdu, obývali v nájmu jednu místnost u sedláka, chalupníka nebo domkáře. Žili v podruží, označují se jako podruzi. Živili se prací u majitele chalupy, u kterého žili, nebo u jiných majitelů půdy. 

Familiant neboli emfyteut je dědičný nájemce půdy, který ji získal při rušení panských dvorů (komorních nebo šlechtických velkostatků). Půda byla přidělována bezzemkům.

Kapitulant byl voják, který si odsloužil tzv. kapitulaci. Po r. 1802, kdy byla zrušena doživotní vojenská služba, byla určena služba (kapitulace) na určitý počet roků. Pěchota a vozatajstvo sloužily 10 roků, jízda 12 roků, dělostřelectvo a ženijní sbor 14 roků. Kapitulantem se nazýval i voják, který dobrovolně vykonával vojenskou službu nad rámec povinné vojenské služby, nebo voják sloužící za jiného, např.zámožného synka, který mu za to vyplatil odměnu.

 

 

Žáci s bydlištěm ve Lhotě – 1841 – mládež schopná navštěvovat školu

 

Číslo  Příjmení a jméno žáka   stav rodičů

domu

36    Syrová Anna                      baráčník

36    Syrová Kateřina                 baráčník

22    Petrův František                 nádeník

22    Špaček Václav                    nádeník

36    Syrový František                baráčník

18    Hollá Anna                         kapitulant(vysloužilý voják)
18    Hollý Josef                          kapitulant

24    Dlouhý František                baráčník

24    Dlouhá Marie                      baráčník

30    Špaček Josef                       domkář

5     Houštecký Josef                  baráčník

5    Houštecká Anna                   baráčník

31   Pospíšil Josef                      domkář

21   Dvořák Josef                       domkář

2    Zalabáková Anna                  chalupník

1    Cerhová Marie                     vdova

6    Houštecký Václav               chalupník

6    Houštecká Anna                   chalupník

7    Svobodová Rosalie                chalupník

7    Stránská Kateřina                 sedlák

8    Klímová Marie                    chalupník

9    Houštecká Marie                  vdova

9    Houštecká Alžběta               vdova

9    Houštecká Rosalie               vdova

10   Vimlátilová Marie              domkář

11   Kůlová Barbora                  chalupník

11   Kůlová Magdalena             chalupník

12   Houštecký František          chalupník

14   Hyková Kateřina               vdova

15   Houštecká Marie               chalupník

15   Houštecký František         chalupník

15   Houštecká Anna                 chalupník

15   Houštecká Kateřina           chalupník

33   Čemus Josef                     chalupník

33   Čemus Václav                  chalupník

33   Čemus Jan                        chalupník

33   Čemusová Kateřina          chalupník

17   Zachová Marie                 domkář

17   Zachová Kateřina             domkář

16   Pecháček Václav             obecní pasák

19   Nezbedová Alžběta         baráčník

20   Harantová Kateřina         nádeník

20   Harantová Alžběta           nádeník

28   Palouš Josef                    jest osoba

27   Pexa Václav                    vdova

27   Pexová Anna                    vdova

32   Kolínská Anna                  tesař

32   Kolínská Marie                tesař

32   Kolínský Jan                    tesař

32   Kolínská Kateřina            tesař

26   Keimarová Kateřian         baráčník

26   Keimarová Magdalena      baráčník

23   Houštecký František         baráčník

 

Žáci s bydlištěm ve Lhotě – 1844 – mládež schopná navštěvovat školu

 

1    Cerhová Marie                 chalupník

1    Cerhová Anna                  chalupník

3    Harantová Alžběta           nádeník

4    Jirmusová Anna              nádeník

5    Houštecký Josef               emfyteut = familiant (dědičný  nájemce půdy)

5    Houštecký František        emfyteut

6   Houštecký Václav            chalupník

6   Houštecká Marie              chalupník

7   Stránská Kateřina            sedlák

8   Klímová Marie                 chalupník

8   Klíma Josef                     chalupník

9   Houštecký Václav            chalupník

9   Houštecká Rosalie           chalupník

10  Vimlátilová Marie          nádeník

10  Vimlátilová Anna           nádeník

10  Vimlátilová Kateřina      nádeník

11  Kůlová Magdalena         chalupník

12  Houštecký František       chalupník

12  Houštecká Anna             chalupník

19  Šmitler Josef                  podomek (domovní sluha)

14  Hyková Marie               vdova

14  Hyka Václav                 vdova

15  Houštecký Antonín        chalupník

15  Houštecký František      chalupník

15  Houštecká Kateřina        chalupník

16  Vejnerová Anna              chalupník

17  Kopecká Anna               švec

18  Jakubův František         švec

19  Haspeklo Marie           familiant (dědičný nájemce půdy)

19  Haspeklová Kateřina   familiant (dědičný nájemce půdy)

20  Paloušová Marie          nádeník

20  Pallouš Josef                  nádeník

21  Dvořák Josef                nádeník

22  Špaček Václav              nádeník

22  Špačková Marie           nádeník

22  Petr František              nádeník

23  Houštecký František     chalupník

24  Dlouhý Josef              chalupník

27  Pexová Anna               vdova

27  Pexová Anna              nádeník

27  Kůla Josef                   nádeník

28  Holý Josef                    voják

28  Nový Josef

28  Nová Kateřina

28  Zach Josef                   nádeník

28  Zachová Marie            nádeník

31  Pospíšil Josef              krejčí

32  Kolínský Jan               tesař

32  Kolínská Kateřina       tesař

32  Kolínská Rosalie         tesař

33  Čemus Jan                  sedlák

33  Čemus Václav            sedlák

34  Stránská Marie           sedlák

36  Sirový František         baráčník

36  Sirová Anna               baráčník

19  Nezbedová Alžběta      emfyteut  

 

Zdroj: SOA Praha - Chodovec, fond Kapitula Stará Boleslav, spis Triviální škola ve Lhotě

         kniha Krofta Kamil - Dějiny selského stavu, vydal Jan            Laichter v Praze, 1949

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář