Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznamy žáků triviální školy ve Lhotě s bydlištěm ve Křenku r. 1841 a 1844

7. 7. 2018

Seznamy žáků slouží nejen ke zjištění obyvatel v daných číslech popisných, ale i k poznání sociálního rozvrstvení vesnice podle uvedeného stavu rodičů.

Sedláci a chalupníci byli majitelé půdy, která uživila rodinu. Lišili se rozlohou polí a velikostí usedlosti.

Baráčníci neboli domkáři byli majitelé domku se zahrádkou, bez polí. Živili se řemeslem nebo nádenickou, příležitostnou prací za plat nebo potraviny.

Nádeníci nevlastnili domek ani půdu, obývali v nájmu jednu místnost u sedláka, chalupníka nebo domkáře. Žili v podruží, označují se jako podruzi. Živili se prací u majitele chalupy, u kterého žili, nebo u jiných majitelů půdy. 

Familiant neboli emfyteut je dědičný nájemce půdy, který ji získal při rušení panských dvorů ( komorních nebo šlechtických velkostatků). Půda byla přidělována bezzemkům.

Kapitulant byl voják, který si odsloužil tzv. kapitulaci. Po r.1802, kdy byla zrušena doživotní vojenská služba, byla určena služba (kapitulace) na určitý počet roků. Pěchota a vozatajstvo sloužily 10 roků, jízda 12 roků, dělostřelectvo a ženijní sbor 14 roků. Kapitulantem se nazýval i voják, který dobrovolně vykonával vojenskou službu nad rámec povinné vojenské služby, nebo voják sloužící za jiného, např.zámožného synka, který mu za to vyplatil odměnu.

 

Žáci s bydlištěm ve Křenku – 1841 – vycházející mládež

Číslo    Příjmení a jméno žáka        Stav rodičů

domu

2    Pokorný Václav                 výměnkář

25  Tajčová Anna                     domkář

7    Broma Václav                     nádeník

12  Černá Marie                       chalupník

12  Černá Kateřina                   chalupník

12  Procháska Jan                 pacholek u volů u Jana Černého

18  Veselá Marie                      chalupník

29  Černý Josef                       chalupník

31   Šleisová Kateřina             domkář

21   Hálová Alžběta                výměnkář

21   Nováková Karolína         nádeník

      Kohoutová Anna             obecní pasák

      Zvěřinová Anna              nádeník

32  Dvořáková Alžběta          hajný

32  Dvořáková Kateřina         hajný

24  Harant Václav                  krejčí

20  Dvořák Jan                      chalupník

20  Dvořáková Anna            chalupník

 

Žáci s bydlištěm ve Křenku – 1841 – mládež schopná navštěvovat školu

 

Číslo      Příjmení a jméno žáka         Stav rodičů

domu

27   Berounský Jan                     chalupník

2    Pokorný Antonín                 výměnkář

3    Mareček Josef                      domkář

25   Tajč Václav                         domkář

6    Bára František                      domkář

5    Kreisa František                   švec

7    Bránová Josefa                     nádeník

8    Bára František                       odvedený na vojnu

11   Málková Kateřina                 chalupník

11   Málková Anna                      chalupník

10   Hlaváčková Anna                 domkář

12   Černý Josef                           chalupník

9    Bárová Anna                          domkář

14   Hála Josef                             sirotek u Stránského

15   Vaňková Marie                      vdova

15   Vaňková Rosalie                    vdova

16   Urban Václav                        nádeník

18   Veselá Kateřina                      chalupník

18   Veselá Alžběta                       chalupník

26   Novák Josef                           nádeník

29   Černý František                     chalupník

29   Černá Marie                           chalupník

31   Šleis Václav                           domkář

30   Dvořáková Alžběta                tesař

30   Dvořáková Barbora                tesař

28   Janoušek Josef                       chalupník

21   Hálová Kateřina                    výměnkář

21   Novák František                    nádeník

23   Kohout Josef                         obecní pasák

23   Kohoutová Kateřina              obecní pasák

23   Zvěřina Josef                         nádeník

23   Zvěřina Václav                       nádeník

32   Dvořák Josef                          hajný

32   Dvořák Václav                        hajný

33   Vaňková Ludmila                    domkář

24   Harant Josef                            krejčí

20   Dvořáková Marie                   chalupník

 

Žáci s bydlištěm ve Křenku – 1844 – mládež schopná navštěvovat školu

Číslo      Příjmení a jméno žáka         Stav rodičů

domu

2    Pokorný Antonín                       vdova

3    Mareček Josef                            domkář (baráčník)

5    Kreiza František                         švec

5    Krejzová Johana                        švec

8    Bulchartová Marie                     zámečník

10   Hlaváčková Kateřina                zedník

15   Vaňková Rosalie                       vdova

16   Richtermocová Anna                voják

17   Kutina Josef                              krejčí

17   Pazderová Tereza                      krejčí

17   Novák František                        nádeník

18   Veselá Rosalie                           chalupník

20   Dvořák Josef                              chalupník

22   Hála František                            baráčník

21  Novák Josef                                nádeník

21  Novák Václav                             nádeník

25  Tajč Václav                                 baráčník

27  Berounský Josef                         chalupník

13  Veškrna Josef                             chalupník

28  Janoušková Anna                        chalupník

30  Dvořáková Barbora                     tesař

31  Šleis Václav                                baráčník

32  Maršíková Anna                         nádeník

33  Vaňková Ludmila                       krejčí

16  Stránská Anna                            nádeník

24  Harant Josef                               vdova

20  Zvěřina Josef                             invalida

14  Toman Josef                              hodinový švec = opravář

 

 

Zdroj: SOA Praha - Chodovec, fond Kapitula Stará Boleslav, spis Triviální škola ve Lhotě

         kniha Krofta Kamil - Dějiny selského stavu, vydal Jan            Laichter v Praze, 1949