Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznamy žáků triviální školy ve Lhotě s bydlištěm na Borku - 1841 a 1844

7. 7. 2018

Seznamy žáků slouží nejen ke zjištění obyvatel v daných číslech popisných, ale i k poznání sociálního rozvrstvení vesnice podle uvedeného stavu rodičů.

Sedláci a chalupníci byli majitelé půdy, která uživila rodinu. Lišili se rozlohou polí a velikostí usedlosti.

Baráčníci neboli domkáři byli majitelé domku se zahrádkou, bez polí. Živili se řemeslem nebo nádenickou, příležitostnou prací za plat nebo potraviny.

Nádeníci nevlastnili domek ani půdu, obývali v nájmu jednu místnost u sedláka, chalupníka nebo domkáře. Žili v podruží, označují se jako podruzi. Živili se prací u majitele chalupy, u kterého žili, nebo u jiných majitelů půdy. 

Familiant neboli emfyteut je dědičný nájemce půdy, který ji získal při rušení panských dvorů (komorních nebo šlechtických velkostatků). Půda byla přidělována bezzemkům.

Kapitulant byl voják, který si odsloužil tzv. kapitulaci. Po r. 1802, kdy byla zrušena doživotní vojenská služba, byla určena služba (kapitulace) na určitý počet roků. Pěchota a vozatajstvo sloužily 10 roků, jízda 12 roků, dělostřelectvo a ženijní sbor 14 roků. Kapitulantem se nazýval i voják, který dobrovolně vykonával vojenskou službu nad rámec povinné vojenské služby, nebo voják sloužící za jiného, např.zámožného synka, který mu za to vyplatil odměnu.

 

Žáci s bydlištěm v Borku – 1841 – mládež schopná navštěvovat školu

Číslo          Příjmení a jméno žáka         Stav rodičů

domu

 

14              Hadrbolcová Marie               kolář

14              Hadrbolec Josef                    kolář

13              Pecháčková Anna                 obecní pasák

2                Černá Anna                           vdova

2                Konárová Kateřina               vdova Černá

3                 Zalabák Josef                     familiant 

3                 Zalabáková Kateřina           familiant 

4                Reisigová Anna                   lesník - adjunkt

5                Nezbedová Anna                 výměnkář

6               Dvořák Antonín                    vdova

8              Frída Jan 

8               Frídová Marie 

9              Kůlová Kateřina                       nádeník

9              Kůla Josef                                nádeník

11            Kechner Václav                       familiant

11             Kechner Jan                            familiant

12            Dlouhá Marie                          odvedený na vojnu

12            Jakubův Josef                          švec

12            Jakubův František                   švec

 

Žáci s bydlištěm v Borku – 1844 – mládež schopná navštěvovat školu

 

2                Konárová Barbora

2                Konár Václav

2                Konárová Kateřina

3                Herclik František             emfyteut = familiant

3                Zalabáková Kateřina       emfyteut = familiant

3                Zalabák Josef                  emfyteut = familiant

4                Pavlíčková Marie            nádeník

8                 Friedová Marie              familiant 

9                Veškrna Václav               familiant 

11              Kechnerová Kateřina       familiant

11              Kechnerová Ludmila       familiant 

11              Kechner Jan                     familiant

12              Herrein František            familiant 

12              Herreinová Anna            familiant

14             Dvořák František             familiant

 

Zdroj: SOA Praha - Chodovec, fond Kapitula Stará Boleslav, spis Triviální škola ve Lhotě

         kniha Krofta Kamil - Dějiny selského stavu, vydal Jan Laichter v Praze, 1949

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář