Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie panství

14. 1. 2019

Kraj středního Polabí patřil už v rané době knížecí panujícímu rodu. Roku 1045 daroval kníže Břetislav řadu svých vesnic nově zřízené kapitule ve Staré Boleslavi, aby tu věčně ctila památku jeho předka, knížete Václava. 

Cesta od Prahy byla hlídaná dvěma hrádky, Vyšším a Nižším, s kostely sv. Petra a sv. Vavřince. V tomto prostoru mezi r. 1290 – 1304 bylo založeno městečko Brandýs n.L. na území vesnic Přední a Zadní Livy, jižně od obou hrádků. 

Přechodu přes Labe u Staré Boleslavi se zmocnil zřejmě už r.1306 Jan z Michalovic. Na skále postavil novou tvrz, pod kterou byla později svedena cesta. K panství patřilo městečko Brandejs, větší část městěčka Staré Boleslavi, vsi Lhota, Hlavenec, Sobětuchy, Kochánek a městečko Mečeříž. Michalovicové rozšiřovali své panství. Připojili Skorkov, Chřeníky (Křenek), Předměřice, Tuřice, Konětopy, Šelákovice (Čelákovice), Toušeň, Opočeň, Sojovice, Otradovice, Vesce a část Kostelního Hlavna. Poslední mužský člen rodu Michalovců padl v boji r.1468. Sňatkem a dědictvím se na panství dostal rod Krajířů z Krajku. Období 1493 – 1508 je dobou výstavby nového gotického hradu na místě dnešního zámku. Krajířové byli stoupenci Jednoty bratrské, v Brandýse vznikl bratrský sbor. Účast Arnošta Krajíře v odboji nekatolické šlechty proti Habsburkům způsobila, že panství bylo r.1547 zkonfiskováno a stalo se panstvím České koruny. Ta byla součástí habsburské monarchie od r. 1526 do r. 1918. Byly připojeny vsi Záryby, Slivno a Slivenek, Kostelní a Rynčovo (Sudovo) Hlavno, Polerady, Mstětice, Svémyslice, Nusle (dnes Praha). Komorním panstvím s vládou Habsburků pak zůstalo přes 300 let až do r.1856, kdy pro velké dluhy bylo postoupeno Státní bance. 

Už první Habsburkové přestavěli hrad na renesanční zámek, zřídili u něho oboru pro vysokou zvěř, sady, míčovnu. Panství bylo prohlášeno za „foršt“ královský, tedy lovecký revír. Habsburkové se snažili o zaokrouhlení panství, hlavně lesa kvůli zvětšení loveckého revíru. Prodávali odlehlejší místa a kupovali statky sousedící. Dřevčice, Vrábí, Všetaty, Oujezd, Čečelice, Chrást, Záhoří se staly součástí brandýského panství. Do r.1615 byly připojeny Jiřice, Nová Ves, Čakovičky, Zadní Rudeč, Tišice, Kozly, Zápy, Chotětov, Jenštejn, Ostrov, Ovčáry, Nedomice, Brázdim, Kostelec n.L. a Přední Rudeč. Roku 1616 bylo s ním správou spojeno také komorní panství Přerov (dnes Přerov nad Labem). 

V létě r.1860 koupil panství od rakouské Státní banky z linie Habsburků Leopold Salvátor, vyhnaný toskánský velkovévoda, vzdálený strýc císaře Františka Josefa. Roku 1872 panství zdědil Leopoldův syn Ludvík Salvátor. Ten vedl velmi nákladný život , takže ke starému státnímu dluhu (r.1889 činil 930000 zlatých) narostl nový dluh (kolem 200000 zlatých). 

V letech 1907 – 1909 žil na zámku jako Ludvíkův host pozdější císař Karel. Sloužil v té době v Brandýse jako nadporučík 7. dragounského pluku. V říjnu 1911 sem přijel hned po svatbě s bourbonskou princeznou Zitou. V říjnu 1917 koupil panství z pozůstalosti. Po říjnu 1918 bylo panství zkonfiskováno. Zprvu bylo řízeno ministerstvem zemědělství, po r.1921 se brandýský zámek stal sídlem Ředitelství státních lesů a statků, jehož pravomoc sahala původně až na Podkarpatskou Rus. V r.1949 byl vytvořen Lesní závod Brandýs n.L., n.p. (národní podnik).

 

Zdroj: SOA Praha – Chodovec, fond Velkostatek Brandýs n.L., kniha Inventář – úvod k inventáři

Dr. J. V. Prášek – Brandejs n.L.. město, panství i okres, 1. díl, vydalo Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav r. 2008, vydání druhé

 

Zpracovala Libuše Švecová, roz. Kettnerová z Borku

Hradec Králové, leden 2019

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář