Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přepis rodové pamětní knihy - 2. část do strany 62

7. 3. 2018

Strana 31

 

Leta Panie 1778 co přišly kvystawení nowi wesnice totiž

Podbrahy.......12        Wodralowyce.......17

Westec...........15        Kralowyce............25

Borek.............12        Karanny................18

Draholyn........50        Wostrow

Stranka            Čakowyce

Jiřice                Drewčice

Brazdim            Hlawno

Konietopi            Wrab

Hlawenec

 

1781 bily takowi Wohnie w cele cesky zemi skrze boží dopuštiení welmy mnoho

 

Strana 32

 

1783 Dne 5 Dubna Umřel w Nowy wsy jeden beran toho Katolicy w Lobkowycych pochowat nedaly – hodily ho ženy do Labe, byl přitom Pan Krajskej a Wojacy, Mezy sebau se bily dwa Wojacy miely z toho Smrt, a 8 Katoliku dostalo Arest. (beran = nekatolík)

1779 Dne 3 Čerwna bil takowy Mraz že žito bilej Hrach a Okurky pomrzly.

1778 Bilo schromaždieni wšeho Wojska do Čech proti Prajzowy, cely Leto proti sobie staly, jenom se časem Komendy honily, nato potom na zymu se rozešly.

 

Strana 33

1779 Bilo takowi braní na Wojmu jak ženaty tak Swobodny. Brandejsky Panstwi muselo dat Regruty 385 Mužů.

1779 Přišel swaty Pokoj bil wyhlašeny w Stary Boleslawy dne 13 Čerwna.

1617 Chram Panny Marye w stary Boleslawy je stawenej za Panowaní Cysaře Mathyaše a Manželky Alžbiety, od niej jest stawenej.

1740 Prajskyho Padu do Sleska ponejprw a do čech přišel dne 11 Listopadu do Stary Boleslawie.

1744 Dobiti Miesta Prahy.

 

Strana 34

 

1743 Dne 20 Maje co wyhořely Stranskowcy a Hauštenckowcy.

1741 Co dobyl Francaus Prahu dne 25 Listopadu.

1756 Co bila u Budynie Patalyje dne 5 Řína.

1766 co je nowa Khasle u Panny Marye na Welkym Oltaři a Cyboryum (liturgická nádoba k uchovávání hostií)

1748 Co je nowa Kazatelnice u Panny Marye wstary Boleslawy tež zahradky nowí Mramorowí okolo Welkyho Oltaře.

 

Strana 35

 

zustali penize Maryji Dwořakowi

Od klymi Roku 1834 = 25 zařy kapitálu 40 zlatých=

yntresu …...............................................   8 zlatých

Odhejtika zedřys Roku 1839 = 8 Dubna

kapitalu …..............................................  50 zlatých

yntres ….................................................  20 zlatých

ze syroiy kosy Roku 1842 = 1 Prosynce

kapitalu …..............................................  40 zlatých

yntres ….................................................  26 zlatých 10 krejcarů

                Suma         184 zlatých 10 krejcarů

 

Strana 36

 

Leta Paně

1830 Dne 5 Brezna Ana Se Národila (dcera Františka a Magdaleny, roz. Berounské ze Křenku č.1)

1833 Dne 6 Dubna Waclaw Se Národil  (syn Františka a Magdaleny, roz. Berounské ze Křenku č.1, chalupník  ve Lhotě č.11, svatba 9.11.1852 s Barborou Kůlovou ze Lhoty č.11)

1835 Dne 5 Srpna Jan se nám Narodil

umřel

1827 Dne 20 Maje Ana se nám narodila (dcera Františka a Magdaleny, roz. Berounské ze Křenku  č.1)

umřela

1831 Dne 24 Zářy Waclaw se nám narodil

umřel

1837 Dne 7 Čerwna Maryanka se nám narodila ( svatba s Václavem Houšteckým ze Lhoty č.9 dne 17.1.1860)

1839 Dne 16 Čerwence Jan se nám narodil

umřel

1841 Dne 16 Unora Jan se nám narodil  (dědic hospodářství v č.6, čtvrtý pokračovatel v psaní  rodových pamětí)

1843 Dne 8 Ryna Kateřyna se narodila (dcera Františka a Magdaleny, roz. Berounské ze Křenku č.1)

1829 Dne 21 Čerwna Ana Usnula wpánu

1831 Dne 4 Prasynce Waclaw Usnul wpánu

1836 Dne 15 Maye Jan Usnul Wpánu

1840 Dne 24 Ledna druhi Jan Usnul Wpánu

 

Strana 37

 

Pro uřknuti dobytka jest nejlepšy když někdo Uřkne Koně tak žensky ty chlupy nad očima ostřihat, a jestly Krawu tak Muskymu ty chlupi ostřihat tak se skutečnie pomuže.

Do Stary Boleslawie ze Lhoty skrze Paseku od Wobecnich Wrat až kdiekanowy Stodole jest 7568 Krokya po Sylnice je 7724 Kroky tak jest Sylnicy dal o 156 Kroku 

Cesty nowy se začaly dielat 1753 a přestaly je dielat 1757.

 

Strana 38

 

                Proroctwy

 

Jiste a Prawdiwe od jednoho Mladence slepeho měl jest wěku sweho od narozeni 36 – Kteryžto Cysařy Karlowy mnoho wyjewyl z wnuknuti Božiho.

Leta 1407 Cysařy Karlowy IIIIty

Kral Česky Otec zemie česke nawratice se ze Španyel  do zemie česke skrze zemi Baworskou, přijel na pomezy do zemie česke y bilo mu oznamena jedna mala Wesnička w jedne doline a wní tři Sedlacy, Tež mu oznameno bilo žebi w ty Wsy nejaky Mladenec hned od narozeni slepi miel biti, kteryžto rozlične řeči – a že umy tež y Litery psati,

 

Strana 39

 

a taky znamenite Tajemstvi o Budaucych wiecech že umi oznamowati, majice ducha Božiho a neb Prorockeho. Tomu Cysař Karel se podiwyl, y kazal sobie Konie sedlati, a sam druhy do te Wsy jel.

Když tam přijel do te wsy slez z Konie dolu a šel do toho domu, a když tam wšel ten Slepi za Stolem sediel, jemu Cysař Karel dal pozdraweni Jazykem Německym a řekl kněmu: Pomahej tobie Buh, swaty Mladenče, Jemužto Mladenec slepi zase na ta slowa uctiwie podiekowal, a řekl – Zdraw bud Muži swaty Cysaři Karle – Čemuž se Cysař podiwyl – a odpowiediel, Mladenče swaty proč mnie nazywaš mužem swatym a ja sauce clowiek hříšny,

 

Strana 40

 

a kdo sem ja že mnie jmenowati umíš, A odpowiedel mu zase slepí, wprawdie Muž Boží sy ty a to ty twymi dobrymi skutky dokazuješ, kteryžto chudym lidem prokazuješ a zakon Boží rozmnožuješ, Wdowy a Syrotky ochranuješ, Sprawedlnost welmi miluješ, a pobožmostí nasleduješ , o twych činech bylobi dlauho mluwiti, slowem Bohu se líbíš a stím zawřel swau řrč – Spatřil Cysař ano y také wydiel ze ducha Božího ma, y nemeškal kniemu za stul sednaic a obudaucych wiecech se ho tazati. řka Mladenče Boži tebe prosym oznam mi to wčísli jak dlauho Kralowstwy česke trwati, a wswe Slawie a wswe podstatie,

 

Strana 41

 

poniewač wšecka Kralowstwí promnienu berau, jedna dříwec, a druha zasec pozdiec, tak jak Pan Buh račí uložiti, wšemu stwoření na tomto Swietie, Tu ten slepí Mladenec, žadal od Cysare Křídu a když on mu ji dal, on psal na stole Patnact Liter a tu patnactau podal, a potom zase Čtyry jakož potom onich okaže, doleji načte liter takto psany jsau-

Tehdy podtud cysaři slawny česka zem trwati bude w swe Slawie w dobrem pokoji, časem welikym boji, a skaze, a také Wojny nepokoje, neswornost, hned brzo za panowaní twych Synuw wzlašt.

 

Strana 42

 

a zase začatek wojnie, Nebo mnozy narodowe o Čechy se pokaušeti budau, a snima walčiti budau, a hned za panowani tweho Syna a walka trwati bude přes sto let, a wšak zemně česka newezm skazu až myne 1721 rok, Napotom začne se vní díti wšecko zle, Čechowe ztratí Wyru, a sprawedlnost, a budau neupřimny mezy sebau, a nesprawedliwí .. .. Pyšny Naduty, jak staří tak mladí, Muske y ženske pohlawí, budau Smilniti chlypnie z jinyma Narody se spojowati, a budau netoliko Křestiany ale také y Pohane, obzwlaštie pak Niemcy, Wlasti Španielowe, a Francauzowe Češkam se libiti, a 

 

Strana 43

 

w jejich Kroje samym diablem wymišlene ponesau, a jim se rownati ano za Manzele brati budau, Tehdaš Panny Stud potratí, Panensky, a ponesau Kroj samym diablem wymišlene, wobraucych Suknie fiertochy s faldama, Wlasy, špičaty strewíce, a jiné wšelijake Kroje jak muži tak ženy, Mladency y Panny, obzwlaštie Paní Prsa přikriwati nebudau, Nybrž je obnažowati  a budau dawati podniet k Smilstwu. Pročež se pan buh na česky Narod bude hniewati. Ja bich miel tobie Cysaři Slawny mnel owšem wyprawowati o welkych neprawostech a o hrozne pejše, kterak tenkrat před skazau Kralowstwí Českeho powstanau, bila byti tesklywa chwyle, poslauchati. Nyni pak jen pro kratkost niektera znamení jenž je Pan buh

 

Strana 44

 

ukazati račí. Nebo před tau skazau Češi budau malo slowo boží sobie wažiti a jej malo poslauchati a službi Boží mdle wykonawati, a bude malo Pobožnych lidí – a malo pobožnych Kniežu tehdy Čechowe učenim a slowem božim pohrdati a jej w Oškliwosti míti budau. A malo pobožnych Kniežu sobie wažiti budau, a w obcy jimi pohrdati a w oškliwosti a jim se protiwiti budau. Ten čas Wdowy a Syrotkowe žadneho zastaní míti nebudau, a w ten čas welike sauženi mezy lidmi powstane, a welmi welike drahoty a hlad neslychany a sucha nastanau, a nebude mezy lidmy žadneho polepšení, a to trwati bude přes 13 let, a když bude

 

Strana 45

 

mieti jarní teplo bejti, techdy budau Mrazy a studena dlauho trwati, Letniho času od Parna a horka welkyho zem a Lesy hořeti budau, Obyli do Zemne wseta uschnau, a sprahnau, a tak hrozny zazrakowe wejš dočteneho – a zymniho času řmniení blejskaní, a na Neby forowaní Nebe se otewře, y také jiné na obloze nebeské znamení Komety z Wocasy Miesyce a Slunce zatmení také bude nasledowati hrozny Mor w Kralowstwí českem. Potom Pak hroznem Moru jinší wietší a hrozniejší nasledowati bude, a dříwe nežli přibiehne 33 let tak ze wsamí Miestech Praskych přes 50 000 Padesat tisyc lidu morowau Ranau poraženo bude a Židu mnohem wíce

 

Strana 46

 

ale wšak čechowe vyhlaženy nebudau. Napotom pak příjde okolo 1714 do zemnie česke hrozna powoden, tak že bude welka skaza na Miestach Miestečkach y wesnicych, tak bude hrozny rozwadniení mnohych Manželu a dítek, a Přatel, že jedny na druhy patřiti budau, ale wšak jim možna pomoct nebudau, Tu příde hrozne saužení lidu wšeho jak duchowniho tak swietskyho stawu, čeho wšecky zakusyt musy že žadny člowiek nebude swym jmením jisty, a neb s ním swuj obchod powede, tehdy ze wšeho platit musy tak že tenkrat w temž čase, nepřídely, a nebudely zadržen pro wywolene boží, Ancykryst potom nepřide

 

Strana 47

 

potom Sauzení až za 73 leta, a 5 Miesycu a w tiech časech budau poddany welikymi Robotamy sužowany Platuw a jinych wyc a wyc wymišlenych wiecech sauženy a na Wojnu wybyrany smutnie rozlaučeny Synuw swími Rodiči, a wšak ta Wojna níkerak přetržena nebude, a tak čím dale tim hroznej sauženy Prawie wymišlenymi platami a daniemi Robotami klopotami, a hrozne welike saužení nastawati bude. Jsauce předchucowe zemie česke, a to tak welike saužení a Bremena wšak syce dlauho trwati nebude a když to na nejwiší stupeň wystaupí, a zaklad prwní sobie činí, že se Mocnařowie newiernie samemu bohu rauhati budau. Tu buh slyšy je wolani

 

Strana neoznačena

 

Lidu chudeho, pošle Krale Sprawedliweho, a ten richle berny wnic obrati a skazy.

 

            Leta Panie

1796 Dne 31 Srpna usnul w Panu Tata. 

    (matrika zemřelých ř.k.f.ú.Stará Boleslav č.16 – správné datum 1.9.1796 ve Lhotě č.6 v 67 letech, Frant.Houštecký, nar. 4.6.1729, zakladatel rodové kroniky)

1805 Dne 5 Čerwna Mama usnula w Panu jmenowytie prostredni Swatek Swatodušni dopoledne. (matrika zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslav č.16 – správné datum 3.6.1805 ve Lhotě č.6 v 75 letech, Kateřina Houštecká, roz.Svobodová, nar. 15.10.1729)

 

            Leta Panie

1814 Otec usnul Wpanu dne 24 Brezna 

    ( matrika zemřelých ř.k.f.ú.Stará Boleslav č.17 – Jan Houštecký ze Lhoty č.6, 41 let, druhý spisovatel rodové kroniky, syn Františka Houšteckého)

1824 Maminka Usnula Wpanu dne 4 Března 

    ( matrika zemřelých ř.k.f.ú.Stará Boleslav č.18 – Anna Houštecká, vdova po Janem Houšteckým ze Lhoty č.6, dcera Tomáše Černého ze Křenku, 49 let)

 

            Leta Pane

1855 Potloutlouklo 14 Června vnoci

 

Strana neoznačena

 

Leta Paně1792 dne 23 Prosynce Kateřina se narodila. (dcera Jana Houšteckého a Anny, roz.Černé ze Křenku, ve 29 letech- 15.1.1822, porodila nemanželského syna Františka,který se přiženil 6.2.1854 do Borku č.10 a založil rod Houšteckých, Krupičků, Vocílků v č.10 a Turnů)

1795 Anna se narodila a 1797 usnula w Panu naše Anna dne 4 Srpna.

1799 dne 17 Března Anna se narodila.

1803 Naš františek se narodil. Dne 13 Ledna Leta Paně. (dědic hospodářství v č.6, třetí spisovatel rodových pamětí)

1830 dne 5 Března Ana se narodila. (dcera Františka a Magdaleny, roz.Berounské, svatba s Janem Svobodou ze Lhoty č.7 dne 14.5.1850)

1833 dne 6 Dubna Wáclaw se narodil. (chalupník  ve Lhotě č.11, svatba 9.11.1852 s Barborou Kůlovou ze Lhoty č.11)

1835 dne 5 Srpna Ján se narodil. 1836 Umrel 15 Maje.

1827 dne 23 Máje Ana se narodila 1829 Umřela 21 Čerwna.

 

Strana 48

 

Leta Panie 1798 Sel sem borowí u Hlaweneckýho průhonku dne 31 března.

1803 dne 27 Unora bila takowa bauřka. Napotom nam ještie přišla tuha zyma.

1794 dne 25 Maje co napadlo sněhu jmenowitie na boží staupení.

1803 Co začali dielat Nowau Sylnicy od Kbela k Brandejsu.

1796 Co byla na Pastwach poslední Komis a mieření a toho času sme také oddieleny bili.

1813 dne 20 únoRa byla bauřka a powjetří Snehowějma dropama? Borowyce Wpuly Přelamal uboleslawi u pondowího pole kříž.

1817 Kateryna Wewerkowa Se Narodyla.

 

Strana 49

 

1805 Přišla na nas takowa woda od Hlawnaa od Hlawencetake že běžela celau nawsy od Hospody do obecniho Kalu, tak ta strana od Antonína zalabaka, až pod hospodu wšichni ji w Swětnicy y chlywach a w Stolach měly. (stodolách)

1804 Neustale pršelo hned na Jaře tak že ani zem oseta oschnaut nemohla, tak místo obilí sama metlice wyrostla, jak w žitie tez y w ječmeně.

Ittem 1804 Napotom přišla takowa drahota že žito 1 Strych za 17 zlatých byl Ječmen 12 Pšenice 18 zlatých Hrach 20 zlatých Owes 6 zlatých 30 krejcarů tež Kopa Cybule za 16 zlatých a česneku Kejta? 28 a Před Samyma žniema bilo Žito za 48 zl a Pšenice za 50 zl Hrach za 46 zl a to nebylo kdostaní pro tien Patent co Cysař wydal Sedlacy ho w Nocy rozprodali formanum.

 

Strana 50

 

Napotom 1805 Cysař Franc II u Prahy měl? … z 12 Regmenty a tu wydel welikau Nauzy o Chleb w Praze tehdy dal chleba pícti z Magacinsky Mauky a dal ho prodawat, 1 Bochnik za 6 krejcaru ten Bochnicek wažil 1 ? a 12 Botu.

Ro 1807 Co jest Byla wodložena Pulnočný slawnost tojest jitřjny ted wodtoho Roku začatek wzala pobožnost 5 hodin začatek jitřný tojest Rano a pak 6 hodyn slawena naše swatba.

Ro 1811 dne 15 Března wydal Cysař Patent skrze zmenšení bankocedul. Wtomroce Sem přyjal powinost wobčanskou 

 

Strana 51

 

zlatawe bankocedule za dobry peníze 12 krejcarů za 5 krejcarů na dobrejch Penesich 1 zl Tak skrze ty bankocedule. Byla takowa drahota žito w maji bylo 30 zl Pšence za 40 zl ječmen za 20 zl tenký Sukno za 30 zl Asya 40 zl (bavlna?) tenky platno za 6 zl a za 8 zl. Platy takowy Byly z hlawy 2 zl 30 kr skantrybucy 5 slatyk? Roboty taky 5 slatyk? kdo mnel .. dawany Wod kruntu aneb zadušní Pole Wšecko musely 5 krat Tolyk Zlotych. wsrpnu a wzaří Pšence Wpraze natrhu Byla 95 zl žito 70 zl ječmen 55 zl Owes 30 zl Hrach a Čočka 100 30 zl cent myř Sena 20 zl kopa dlauhy slamy 60 zl hrachowyny 50 zl 

Ro 1811 od pulnocy wychazela takowa hwjezda která mnela od sebe dlauhau metlu ta ostala Wod ty hwjezdy nahoru. Po sestře chlapcy zustal y yntres stat odroku 1834 odewšech swatich.

Ro 1858 Přišla takowa od hlawen woda že běžela od hospody zkrze haušteckowy k .. celau nawsí až Antoninowi zalabakowy že musely wozit hnuj a hradyt aby jim newběhla na dwur protože ji mněly Swobodowi a haušteckowi welky w stodole tak že musely 

 

Strana 52

 

Wobyly napatro tahat.

Ro 1813 dne 19 srpna mašyrowaly tady Prajzi a wrusowe yšly na Wrancauze. Rusowe ale nam tu zustaly přez noc Anadlaly tolyk škod -Sena po 20 a po 30 centonyrych? Dylem wykrmyly na wozi pobraly. Dylem kone zašlapaly woluwky ke dwy hrach wykew zely napřed Samy Wstodolach kone staly- zwobylym kerý jen chtely žrat stym krmyly na polych- wšecky woWsi zdrhly- doma drubeře conesnedly tak zase Sebau pobraly- 7 kusu Howjesiho dobytka zabyly a snedly- 3 kusy Swynckyho snedly- ja mnel na kwartyru 10 oWugru 2 wochmajstry 25 kmanu mne ale W poly 2 ste zl škody udaly- we Wsy jich bylo 12 kumpanyj oWšeho wojska-wokolo naší Wsy 80 tysyc mašyrowalo W tom Roce W prosyncy tady šly z wojsky Francauzi wnaší Wsy jich bylo 3 sta. Ty alebyly zdwořyly jeto žejich bylo moc nemocnich atico mřely zustaly 3 dny a 3 nocy. (Wrancauzi = Francouzi, napoleonské války)

 

Strana 53

 

Ro 1814 ten den před nowym Rokem ananowy Rok Buch dopustyl horky nemoce a .. na lyd wnaší Wsy SE jich rostonalo 32. W tech 2 dnech, to nejenom unas ale Wšude na Wšechny strany ty nemoce byly Se Rošyřyly na armady w Rysky a Wrancausky zemy ta nemoc byla tam armady ten čas staly neb Buch dal Potem Tamtiem jednotu tojest Rus Prajz Šwejda Enblyčan Španihel W naš Cysař žeho z jeho wybojowanejch zemy wytyjkly a do Francauzsky zemy Se dostaly a to se uznalo že ty nemoce wod tech PronaRodu který našy zem wezskrz prolezly Sau přišly a to Dylem wod strachu osužowany tak ze sme chut k jídlu stratyly jakoby sme nemocny Byly. Po sestře Kateřyne ma až do roku 1843 Kapitálu a Yntresu 778 zl 6 kr wšajnech od roku 1843 zas znowa Z utres ze 778 zl 6 kr. Ten kapital Nalezy Francy Haušteckymu Jenž Jest Syn pozemřele Kateřyne Hauštecky zelhoti N:6tyho

 

Strana 54

 

Po sestře Francowi zustal Yntres stat 

Od roku 1834 Odewšech Swatich ze šesty 600

 

Leta    kapital        zyntresu

            zl    kr

1834    600        

1835    600        30

1836    630        31    30

1837    660        33

1838    690        34    30

1839    720        36

1840    750        37    30

1841    725        36    15

1842    675        33    45

1843    645        32    15

1844    620        31

1845    590        29    30

1846    558        25    54

 

Strana 55

 

Pučyl sem Strejčkowi Berankowi Roku 1849 Oswatim Hawlu 800 zl a Tatinkowi sem pučyl Roku 1848 W dubnu 100 zl.

Strejček Beranek Sy wzal Odkohauta penez Roku 1850 začatek postu kapitalu 26 zl 30 kr

 

Strana 56

 

Bilo woleni Wobcy Lhotecke 1850 roce dne 15tiho Listopadu zwoleni bili 

Wiborowe domkářu

Franc Jyrmus

Franc Hauštecky

Jozef Machaček

Nahradnicy

Franc Špaček

Jozef Pospišyl

Wiborowe Baračniku

Franc Walek

Tomaš Bohuslaw

Jozef Hauštecky Nu 23

Nahradnicy

Jozef Hauštecky Nu 12

Jan Hauštecky Nu 5

 

Strana 57

 

Wiborowe

StaroUsedlejch

Jan Swoboda

Jan Zalabak

Jan Hauštecky Nu 15

Nahradnicy

Franc Kula

Tomaš Bohuslaw

Předstawení Franc Hauštecky 

Radní Jozef Kocourek

          Jozef Hauštecky Nu 12

 

Strana 58

 

Zadal sem kšafti zalabakowi 27ho Čerwna 1851 Roce

Umrčy List Kuluw 3ho Řina 1851 Roce

Umrčy List Syrowiho zednika 3ho Rina 1851 roce

Kontracht Nalouku  wzarybsku zchotowen 15týho Maje 1852 Roce. Doprahi zanešen mezy 10tým a 15tým Rynem 1852 Roce.

Leta Pane 1862 Počala se stavjet silnice Okresny od Stary Boleslavje K melniku.

Leta Pane 1864 Co se zrušili Pancky špejchary obyli se prodalo a peníze se složili v kapital pod dohlídkou výboru.

Leta Pane 1882 byly obylní Fondy rozdeleny pro každy okres zlašt pod dohled Okresnyho viboru všichny v okresu kasi co se nachazely byly složeny bylo jich 12 vjednu to sou kontrbuční obylní a penežní fliterka, proboska a jiné vice.

 

Strana 59

 

        Leta Páne

1827    Ana se narodila 23 Máje

1829    Usnula Wpánu 21 Čerwna

1830    Ana se narodila dne 5 Března (svatba s Janem Svobodou ze Lhoty č.7, dne 14.5.1850)

1831    Waclaw se narodil dne 24 Září

1831    Usnul wpánu dne 4 Prosynce

1833    Waclaw se narodil dne 6 Března (chalupník v č.11, svatba s Barborou Kůlovou ze Lhoty č.11 dne 9.11.1852)

1835    Jan se narodil dne 5 Srpna

1836    Usnul Wpánu dne 15 Máje

1837    Maryje se narodila dne 7 Čerwna (svatba s Václavem Houšteckým ze Lhoty č.9 dne 17.1.1860)

1839    Ján se narodil dne 16 Čerwence

1840    Usnul Wpánu dne 24 Ledna

1841    Ján se narodil dne 16 Unora (dědic statku ve Lhotě č.6, syn Františka Houšteckého a Magdaleny, roz.Berounské ze Křenku č.1, otec Františka, rozeného 24.6.1871)

1843    Kateřyna se narodila dne 8 Ryna

 

Strana 60

 

Kdo chce konat Pobožnost Nebeskeho Dworu Musy se modlyt Celeho Roku každý den jedno 100 Očenašu a zdrawas maryja a swata maryja pokažďy přydat Sláwo bohu Očy (otci) i Synu i Duchu Swatem. Jakož bilo napočatku tak buďyž wžďicky až Nawěky wěku Amen.

Pak jest pobožnost kwěku Pána Ježýše 33 Očenáše a zdrawas Maryja a Swata ..? konala Swata Woršyla každy den tež konala 24 Očenaše a tak dala každy den zaduše Očys..?

 

Strana 61

 

prázdná strana

 

Strana 62

 

                    Kmen Rodu (chalupníci, Lhota č.6)

 

Prach Ded (praděd) franz Hauštecky a Kateřyna Hauštecka (dcera lhoteckého rychtáře Josefa Svobody, svatba 10.9.1756)

Ded Ján Hauštecky a Ana Hauštecka (dcera Tomáše Černého ze Křenku č.19)

Otec fzanz Hauštecky a Magdalena Hauštecka (dcera Václava Berounského ze Křenku č.1, svatba 11.5.1824)

Newěsta Maryje Hauštecka (dcera Františka Čurdy z Konětop č.16, svatba s Janem 21.9.1869)

Zelhoti N.ro.6.tí

 

                    Zdruhe rodini (chalupíci, Lhota č.9)

 

Ten Samý Prach Ded (praděd) franz Hauštecky a Kateřyna Hauštecka (č.6, svatba s Kateřinou, dcerou rychtáře Josefa Svobody, 10.9.1756)

Ded Waclav Hauštecky a Ana  Hauštecka (rychtář v č.9, svatba s Annou, roz.Houšteckou 17.10.1780)

Otec Anton  Hauštecky a Lidmila  Hauštecka (č.9, svatba s Lidmilou roz.Janouškovou ze Křenku  č.32, 25.1.1820)

Žeňych Wenzl  Hauštecky ( svatba s Marií Houšteckou z č.6, dcerou Františka a Magdaleny Berounské, 17.1.1860)

Zelhoti N.ro.9.tí

 

Ti dwoje Roďini delaji kmen Rodu

 

 

 

Zdroj: Okresní archiv Mělník, fond Rodinný archiv Houšteckých, Rodová pamětní kniha

    SOA Praha – Chodovec, matriky narozených, oddaných a zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslav             (nyní digitalizované na www.ebadatelna.soapraha.cz)

 

Text přepsala a poznámkami podle matrik doplnila Libuše Švecová, roz. Kettnerová z Borku

Hradec Králové, březen 2018

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář