Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přepis rodové pamětní knihy - 1. část do strany 30

7. 3. 2018

Paměti rodu Houšteckých ze Lhoty č.6

 

1.část – do strany 30

 

Wšelijaky

Pamnětní wiecy zde w ty

to knize sau zaznamenany pro upamatowani

 

Další strana

 

Panu Učytelowi sem pučyl wěrtel wobroku zanej   Roku 1843   4zl

bil semnou wpraze   Roku 1844  10 zl

zazeli přyde  Roku 1844  7 zl 30 kr

zyntresu (z úroků) hokowi holce zustalo unej zarok 1844  1zl 45 kr

tež zyntresu Surotkum unej 1zl 30kr

 

Strana 1

 

Prawdíwe wyšetření a skaumani jednoho wzacneho Lekaře z Egipske zemnie jmenem Petra. 

42 dní w celem roce sau neštiasny. Kterykoliw Člowiek w nasledujícych se rostunie zřitka zase se pozhojí a neb se uzdrawy.

 

            Totiž.

Leden        1    2    3    4    5    16    19

Unor          2    11    16    17

Březen        1    15    16    17    18

Duben        1    6    9    10    14    30

Maj            1    6    15    20

Čerwen      1    4    7    27

Čerwenec    6    15    17        

Srpen          19    20

Zaři             6    15    16

Říjen           4    6    15    16 

Listopad     10    15    20

Prosynec     4    6    7    13    18    20

 

Strana 2

 

            Třeti

V 5 tiech řetčených dnech kdybi se nieco narodylo nedlauho živo zůstane, a byl bi y předce živo zůstalo bydeé a myzerné bude.

Čtwrte.  Když wtiechto dnech niekdo se ožení brzy jeden druheho omrzy a neb do chudoby přídau. Pate.  Neini také dobře na cestu se vydavati, neb takoví nezdravi domu se navrati, a neb na svem statku škodu pocíti.

Šeste.  Wtiechto dnech nemáse nic začiti stawieti tím menie co rosywati, neb štiepowati, všecko to na mizynu příjde.

Sedme.  Mezy tiema 42 dníma sau obzwláštie niektery dni v ktery se žilau pouštěti nemá, neb takovy človie ledwa do pate hodiny žiw zustane, obzwláatie pak nesluší na cestu se wydati totíž: 3tiho 17 Miesyce Března 20 Srpna, 30 dne Zaří.

Osme.  Tři dni mezi tiema 42 sau prawie nejneštiasniejší, když člowiek wtiech dnech krve 

 

Strana 3

 

sobie pustiti dal, ten jistie do sedmeho a neb do osmeho dne umře. Totiž: 1 dne Miesyce Dubna Jidaš se obiesyl 1 dne Miesyce Maje Kain Abela zabyl, tež 18 dne Miesyce prosynce. Obie Miesto Sodoma a Gomora vyvracena a spalena byla. Jestly wtiechto dnech dítie se narodí takoví obyčejnie zlau smrtí ze swieta schazy a neb jinatce swietske hanby dojde. 

 

Lhota 1757 roku přišla kwyrabovaní dne 9 Maje. 

1756 Prajs hazel do Prahy. (slezské války Rakouska s Pruskem, nerozhodná bitva u Lovosic )

1756 Lawyce sau dawany do Sednice.

1734 Jest chaloupka stawiena.

1753 Jest plot do navse dawanej.

1736 Jest co se dostal Kopeckej do Lhoty.

1749 Bém se dostal do Dřevčic.

 

Strana 4

 

1757 Prajskyho padu do čech po třetí. (III.slezská válka)

1752 Co je Lidmila vdanu.

1742 Co je Rubeš ve Lhottie.

1735 Co ma První Babyčka Umřela. (matrika zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslv č.2 - Magdalena  Houštecká, 10.11.1735, po porodu, 28 let)

1771 Co diedeček umřel. (matrika zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslv č.3 - Jiří Houštecký, 14.11.1771, 62 let)

1751 Co druha Babyčka umřela. (matrika zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslv č.2 - Dorota Houštecká, 11.4.1751, 33 let)

1749 Co diedeček Svoboda umřel (matrika zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslv č.2 - 25.12.1748, Josef  Svoboda, rychtář, 64 let, tchán Františka Houšt.)

1756 Co jest Jozef Jakubuw we Lhotie. (Přistěhoval se z Kochánek a stal se přímým předkem všech  Jakubů ve Lhotě a na Borku))

1757 Na Jezowytskym poli v Stare Boleslawi jest zakopano 50 Banďuru. (Pandurů-vojenská  jednotka Chorvatů, Rumunů, Maďarů a Srbů ve službách Marie Terezie)

1757 Neštiastna patalie s Prajzem. (Rakušané prohráli bitvu v Praze-Štěrboholech 6.5.1757)

1757 Co vodešel Prajs od Prahy. (Po porážce v bitvě u Kolína 18.6.1757 pruský král Fridrich II. ukončil obléhání Prahy a stáhl celou svou armádu z Čech)

 

Strana 5

 

1758 Co se Lhotacy zvyhly na Dřisaky pomoc dostaly ze Krenku 30 Chlapu z Kostelního Hlavna 27 Chlapů z Hlavence 30 – Sudovy Hlavno 30 Chlapu Konietopy 25 – Lhotaku 30 Tak sme šli k Dřisum a wzaly sme sebau všechen dobytek. To se stalo skrz Wobecni pastvu.

1760 Co wstaly Miedeny Penize.

1764 Co přišli k zapoviediení drubný peníze, totiž grejcary grešle tříbrný.

1764 Co sau Paseky mieřeny. 

1765 Co sau w Pasetce Luka Mieřeny tež y Mladí totiž okrajky od Panskech odieleny.

1757 Patálie u Prahy. (Rakušané prohráli bitvu v Praze-Štěrboholech 6.5.1757)

1787 Chirbauska Taušenska je w Panu.

 

Strana 6

 

1765 František Cysař usnul w Panu. (manžel císařovny Marie Terezie)

1780 Kralowna usnula v Panu. (Marie Terezie)

1780 Johan Stohtyk usnul v Panu.

1758 Teta zalabačka miela Kopulacy – dne 23 Maje. (Magdalena Houštecká, dcera Jiřího Aušteckého, sestra Františka, kopulace=svatba, ženich Matyáš Zalabák ze Lhoty)

1757  Borovy fialovy je sety.

1764 Je spodek pod welkym oltařem dielanej.

1764 Co začaly bawlnu příst.

1767 Dne 19 dubna Byla Welkonoc toho dne sniehu napadlo na 3 Caule.  (coule, 1 coul = 2,46 cm)

1763 Co nastalo z hlaw Placení.   (daně)

1764 Co nastaly Palety - z dobytku.

1765 Co je kaupenej krucyfix.

1768 Dne 9.dubna padal sních we dne Wnoc Po welkonocych Welkonoc byla dne 3 dubna.

 

Strana 7

 

1707 dne 19 dubna jest diedeček neboštik narozenej. (Jiří Auštecký ve Lhotě č.6, zemřel 14.11.1771 ve Lhotě č.6, jeho děda Pavel Auštecký přišel do Lhoty ze Křenku)

1768 Wobecní les je nám odmieřeny – a neb oddieleny – Wšechni Sausedi smie držety potřech Kopach – při zakopawaní Mecwiku.

1768 Co nastalo veřejny Pitláctví – Pani Hajnowe svíma flintama do svých Lewyru přijit nesmiely.

1768 Pani hajnowe vyjeli z Wojskem na Pitlaře.

1766 Strejček Chrastejskej miel Kopulacy.

1768 Dne 16 Unora Strejček  Chrastejskej jmeno Jan Usnul W Panu.

1769 Dne 6 Listopadu Byla Bauřka Hrom zapalyl w Letnanech Rychtářovy Stodolu.

1769 Miesyce Zaří a Srpnu Kometa wychazela od Wejchodu Slunce takova Hwiezda z Ocasem w 11 Hodin až do 3 hodin z Pul Nocy.

 

Strana 8

 

1770 Jmenowytie na S Jozefa začal Padat sníh a padal pořad z Krz 6 dní  a 6 nocy – a napadlo ho 12 caulů – a ležel 16 dní.

1769 Přišli takowí deštie tak nám w Prutinach všecko zatopyli. Vobyli sme museli z wody wynašet Česneky Cybuly Setou, všecko z wody wybírat.

1770 Pořad je všecko zatopeny – v Prutinách syt se nemuže poniewadž sau pod Wodau. Přez všecky Pole Prutnisky biežela woda do wobecniho Kalu do eáwse – též cez wšecky zahrady na humensky Pole se dostala. Item 12., 13., 14., dubna sníh spolu z deštie přišel.

 

Strana 9

 

1770 Dne 22. dubna začalo se Milostwyý Leto a trwalo až do 6.Maje. 14 Klementa.

1756 Paseka je ohražena Tejnowym Plotem.

1770 Začaly příkopi dielat okolo Penzy.

1770 Dne 20 Zaří Postavyla se Armada ku Praze 50 000 Sylná.

1771 Dne 7 Července Přišlo Popisowaní Lydu na Wojnu.

1771 Přišla taková Bída mezi Lidi že nebylo kdostání Wobyly – nato cysař dal taxsu zyto 3 zlaté 45 krejcarů Pšenice za 5 zlatých Ječmen za 3 zlaté. Tak Wojacy kde zwiediely o jakem obyli Kwaltem ho Brali do Magacynu a lydem ho prodavaly – byl tenkrat regiment Botanu Červenych – Když ale odešli potom takova drahota nastala že musely zyto platit za 7 zlatých 30 krejcarů Ječmen za 5 zlatých Pšenicy za 8 zlatých. 

 

Strana 10

 

Potom lidi chodily do zamku pro Pšenicy a dostaly ji po půl Mieřicy – Potom Cysař šasowal žito z Praize do Kolína, a tam sy pro niej lidi jezdily. Tak jim za niej čekal 2 Leta. Pekaři žadnyho chleba nepekly poniewadž nemohly obyli kaupit.

1762 dne 11 Lystopadu Přistaup František Houštecky za Hospodaře. (ve 33 letech, první  zapisovatel rodových pamětí)

1764 Mlejn Kostelecky je vystawny.

1770 Mejn w Kochanku je vystaweny.

1771 dne 24 Března jmenowytie na Kwietnau Niediely začal padat sních padal skrze 21 dní tak ho napadlo na 9 caulu, při napadnutí sniehu množstwí Ptaku pomrzlo, nebo sylny mrazy bili.

 

Strana 11

 

 Ten snich držel až do 8. dubna, Ittem 16 dubna jinny sních napad, nato 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, dubna přišel dešt, a bila takowa powode že zahrady Prutina wodau zatopeny bili nemohly sme nic sazet ani  syt – toho Roku přišlo wšecko k zatopení. 

1794 dne 25 Maje co padal sních jmenowitie na Boží staupení padal sních. 

1772 Přišli takowí patenty aby každy užíval vyru jakau chce. - Po nucení přišlo aby se každy na Kancaláři dal zapsat – tak lidu weliky množství dalo se zapsat.

1772 dne 27 Unora byla Kometa plaví  a  červeny slaupi na zapadní a půlnoční Stranie. W Polsku w Cysařskym dílu se vynachazy ..? 21.088 wesnic.

 

Strana 12

 

Welkych miest 165 – Malich Miest 83, wšeho lidu 185.664 a židu 1.846, a far 18 a zamků 77.

1782 U naší sladky cesta wozova se přetočila k wobecním Wratům.

1783 dne 28 a 29 dubna Wyšla kometa na půl noční stranie.

1775 dne 24 Března co se Sedlacy zwíhly  - už od nachodu – w Kaunicych wzaly Hetmana a wedli ho až do Brandejsa cestau ho zbyli dost w Brandejse Hetman Wojanskej jim ho wzal 27 Března.

Z Letnan jednoho Sedlaka Humanie obiesyly.

 

Strana 13

 

Dne 28 Zaří Roku 1767 Usnul w Panu Strejček Haušteckej. (Josef Auštecký ze Lhoty, 80 let)

1767 Přišlo dowolení Wojanskym oficyrum zvieř Střílet totiž Srny Bažanti Korotve a Zajíce – to dowolení přišlo za časů prynce neb Cysaře Jozefa II.

1755 dne 13 řína Paní Přamystowa se dostala do Brandejsa do domu Paní Dušickovy. Skrze welikau Pracy a wynasnažení Majdaleny budincký z welkyho Mlejna Mynařky nebo ji to tuze kazyli Pan diekan Brandejsky, jmenem Wendelyn a Pani Jezowiti ze Stary Boleslawie, tak ona bila nucena se stran toho až ke dworu uchazet a co žadala to také štiasnie obdržela, a Pani Jezowiti začačaly na místie Pijarystu studenti učit.

 

Strana 14

 

Wšak ale nebilo nic platno, od tiech čas Pijarystowe učenci studenti – jenž se stalo roku Panie 1755

1764 Nastaly nowy Mieřice, Mazy w maly Žejdliky.

1764 Dne 12 Prasynce je dawanej nowej Zwoneček na Jeřab w Lhotie.

Leta Panie 1739 dne 4 Juny ja sem se narodil kmotrowe moji bily Pawel Stransky mie držel na rukach, ostatní Jozef Swoboda, a Dorota Strancka, ze Lhoty. (František Houštecký, matrika narozených ř.k.f.ú. Stará Boleslav č.1-správné datum 4.6.1729, zakladatel pamětní knihy)

1757 Dne 24 Srpna Jozef se narodil, křtil ho Pater čížek Rubeš ho drželna rukauch, ze Zaryb Janda z Chrastu Hadrbolcka, Planeta jeho střelec.  (syn Františka Houšteckého a Kateřiny, roz.Svobodové)

 

Strana 15

 

1776 Dne 20 Maje Jozef miel Kopulacy wodawal je Pater Wlach. (Nevěstou byla Magdalena  Boháčová z Nové Vsi)

1769 Jozef je biřmowanej dne 8 zaří Jan jeho kmotr Jiří Hlawka Truhlař w stary Boleslawi.

Leta Panie 1759 Frantz se narodil dne 28 ledna křtil ho Pater Pintcka Kmotrowe jeho sau – ze Zarib Janda ho držel na rukauch rubeš a Hadrbolcka z Chrastu, Planeta jeho Strelec. ( syn Františka  Houšteckého a Kateřiny, roz.Svobodové, matrika narozených ř.k.f.ú. Stará Boleslav č.2 - správné datum 3.1.1759)

1769 Dne 8 Zaři Franta je biřmowanej Waclaw, jeho kmotr Hlawka stare boleslawy.

1779 Dne 11 Unora Franta se dostal na Wojnu.

1784 Dne 22 Čerwence co přišel domu z wojny.

 

Strana 16

 

Leta Panie 1760 dne 14 Srpna Anna se narodila křtil ji Pater wlach, kmotrowe její, z chrastu hadrbolcka, ji držela na rukauch, ze Zaryb Jandova ze Lhoty Rubeš. Planeta její Wahy.

1769 dne 8 Zaří Anna je biřmowana barbora kmotra její bila kuželkowa ze Lhoty.

1773 dne 2 Čerwence Anna Umřela.

Leta Panie 1762 dne 9 Čerwence naš Wenca se narodil křtil ho Pater Rut kmotrowe jeho Rubeš ho držel na rukach – ze Skorkowa 

 

Strana 17

 

Jan Stehlik a dorota Jandowa Planeta jeho Rak. (matrika narozených ř.k.f.ú. Stará Boleslav č.2, správné datum  11.7.1763)

1780 Wenca se ženil dne 17 Řína wodawal ho Pater Knobloch. ( chalupník ve Lhotě č.9, matrika oddaných ř.k.f.ú. Stará Boleslav č.3 - svatba s Annou, dc.po zemř. Václavu Houšteckém ze Lhoty )

1783 Jeho syn Waclav se narodil dne 21 Prosynce.

1786 dne 17 Ledna Jan Antonin se narodil syn wencůw.

Leta Panie 1765 dne 8 Unora Blažej Antonin se narodil křtil ho Pater Pincka kmotrowe jeho sau ze Skorkowa Jan Stehlyk, ho držel na rukauch ze Zarib franc Swoboda, ze zarib dorota Jandowa, Pleneta jeho Pana (syn Františka Houšteckého a Kateřiny, roz.Svobodové, matrika narozených ř.k.f.ú. Stará Boleslav č.2 - správné datum  9.2.1765)

 

Strana 18

 

Leta Panie 1766 dne 12 Června naše kateřina se narodila křtil ji Pater zatočil kmotrowe její bily, Anna Stehlikowa ze Skorkowa, ji držela rukach dorota Jandowa ze Zarib a franc Swoboda ze zarib – Planeta její Lew.

Leta Panie 1768 dne 2 Čerwence naš Jan Prokop se narodil křtil ho Pater Kníž Kmotrowe jeho Jan stehlyk ze skorkowa držel ho na rukauch franc Swoboda ze zarib dorota Jandowa ze Zarib Planeta jeho střelec.

 

Strana 19

 

1771 dne 14 Maje Jan usnul w Panu Dielal mu Pruwod Pater Pincka Kantor Jan Fiala.

1762 dne 10 Ledna dostal sem powinost Hajenskau a končelskau.

1782 co nejsem Hajnym.

1763 dne 12 Unora Panimama usnula w Panu. (matrika zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslav č.2 - 11.2.1763, Veronika Svobodová, tchyně Frant.Houšteckého)

1765 Spodek u welkyho welkyho oltaře u Pany Marye w stary boleslawy je dawanej.

1756 Plot wokolo Paseky Lhotecky dielanej.

1764 Wapenikowa Chalaupka stawena.

1766 Dwořakowa chalaupka je stawena.

 

Strana 20

 

1771 Naše Kateřina se narodila dne 11 Čerwna. Křtil ji Pater kral, Anna stehlikowa ji držela na rukach dorota Jandowa ze Zarib a frantz Swoboda ze Zarib.Planeta její Beik.

1775 dne 16 dubna Kateřina usnula w Panu. 

Leta Panie 1772 dne 25 Maje naš Jan se narodil křtil ho Pater Knobloch, Kmotrowe jeho bily, Jan Stehlyk ze Skorkowa ho držel na rukauch Franz Swoboda ze Zarib a Dorota jandowa ze Zarib. Planeta jeho Rak. (syn Františka Houšteckého a Kateřiny, roz.Svobodové, dědic hospodářství ve Lhotě č.6, druhý zapisovatel rodinných pamětí, matrika narozených ř.k.f.ú. Stará Boleslav č 3 - správné datum 27.5.1773)

 

Strana 21

 

1778 Začatek wojny – Cely Leta proti sobie staly, jenom ale komandy se místema honily. (válka o bavorské dědictví mezi Rakouskem a Pruskem)

1780 dne 23 Maje co se přistěhowal Pan Pater do Hlawna a do wšetat. tež toho roku sau stary staweny.

1770 dne 1 Ledna Pan Pajkrt se dostal do stary Boleslawie.

1778 Pan Pajkrt se dostal do Widnie dne 3 Prosynce.

1779 Pan Merk se dostal do stary boleslawie za fořtmistra dne 6 srpna.

1778 bily wšecky Pole mieřeny na Cysařskych Panstwích na Mieřice y Luka.

 

Strana 22

 

1785 Bily wšechny Pole w cely česky zemy mieřeny, Pole Luka y Lesy, a bily klasowany Hrabiecy Kniežsky y Knížecy.

1772 dne 25 Zaří wyšla takowa Kometa neb krwawí slaupy hned z wečera, na pul noční stranie, a trwala až do 4 hodin z pilnocy.

1772 dne 27 Řína wyšla takowa Kometa a neb krwawy slaupi wokolo 11 hodin a až do 3 hodin z Půl nocy trwaly.

Strana 23

 

1774 dne 14 Srpna wyšla takowa Kometa neb krwawy slaupi na pul nočni stranie.

1777 dne 3 Prosynce bilo popsani wšeho lidu. (sčítání lidu)

Ittem 1777 dne 28,29,30 listopadu bila takowa kometa a neb krwawy slaupi.

1779 bila takowa zyma cela bez sniehu a Jaro suchy, nato w Srpnu přišly takowí přiwaly, tak mnoho wobyli místem wody pobrala.

 

Strana 24

 

Leta Panie 1771 dne 25 Prosynce bilo prohlašeny Patent strany zapowedieni swatku sweceni – Swateho Jana Ewangelisty  - swateho Matieje swateho Jozefa – swateho Wojtiecha, swateho Filipa Jakuba -  swateho Jana Křtitele, swateho Prokopa,  Swate Maří Magdaleny,  Swateho Jakuba,  Swate Anny,  Swateho Wawřince, Swateho Bartolomieje, Swateho Matauše, Swateho Michala Archangela,

 

Strana 25

 

Swateho Šymona Judy, Swateho Martina, Swaty Kateřiny, Swateho Ondřeje, Swateho Tomaše, O Wanocych se mají dwa Swatky swietit. Welkonoce swatky swietit. O Swatym Duše 2 swatky swietit.

 

Strana 26

 

Roku 1771 Přišli takowí deštie od 16 až do 22 Čerwna pořad pršelo pole přišli k zatopení – Dne 28 Čerwnazase pršelo, skrze 4 dni welkej příwal a spolu bauřka, cely zahrady y Prutina se zatopily, toho roku 1771 dne 5 Čerwence w Mlady Boleslawi bilo na trhu žito za 13 zlatých 15 krejcarů.

1771 Potom přišly takowí horky nemoce, a spolu Peteče (tyfus břišní) a hlononice nebo mnoho lidu pomřelo.

1772 Pořad ještie takowí nemoce trwaly, a množstwí Zymnic bilo že lide umyraly.

Ittem 1772 Přišel takowej Pad na dobytek wšudy na wšechny strany tak že místem nemnoho ostalo – Tak lidi pro chudobu na ty mrchy chodily jejich maso wařily a jedly.

 

Strana 27

 

1773 Dne 3 Řína bilo drženy poslední bratrstwo Maryansky.

1773 Dne 7 Zaří Pani Jezowiti dostaly poslední Patent z Klašteru se stiehowat a swietsky Šaty oblikat.

1773 Dne 20 Čerwna, Poslední odewzdaní ku Prawu Wojanskemu wšecky Muskeho pohlawí mimo 1 diedice – bily sme cytyrowany na Cysařskau Hospodu k Regmentu Walysu kunpanyj 3 Lhotta Hlawenec a Boleslaw. (k pěšímu pluku Michaela hraběte Walise)

1774 Dne 28 Maje Přišly takowí Patenty hrozny strany Roboty, nato bily Rychtařowe welice sauženy že se nechtiely na ty Patenty podpisowat.

1774 Dne 15 Srpna bila držana Patalye u Prosyka w Poly Cysař swym Wojskem s 18 Regmenty.

 

Strana 28

 

Roku 1764 začali sme z Hlaw platit, Sedlacy 1 zlatý 12 krejcarů Chalupnicy 36 krejcarů Podruzy 36 krejcarů Pacholcy 16 krejcarů Diewečky 15 krejcarů Dieti od 15 let 18 krejcarů.

1775 Naposled sme platily – tak se platilo po sobie 11 let.

1776 Dne 3 Čerwna co bily Rychařowe předwolany co budau žadat za jejych Štrapacy, a tak sama Komys usaudila, we Welkych Obcych 15 zlatých a w Malych 12 zlatych a na to bily propuštieny.

Ittem 1776 Bily tež Šenkyřowe a Hejni před Komis předwolany Niektery ma za woženi Piwa a za štrapacy Po 9 zlatých jiny 10 zlatých a jimy 12 zlatých.

 

Strana 29

 

Leta Panie 1777 dne 1 Řína přestala wšechna Robota, jak pieší tak jízdecy a chalupnicka z Mieřice 21 krejcarů

 

Ittem 1777 dne 5 Čerwence bily sme cytarowany strany Roboty, že sme ale nechtiely přiwolit za Robotu platit, tak na nas poslaly písebnau zapowied w Lese past. Tak sme nesmiely skrze 7 dní žadnej dobytek w Lese past.

Nato dne 12 Čerwence musely sme přiwolyt robotu platit z Každy Mieřice 15 krejcarů.

Nato 1777 odewšech dworu daly wšechny Pole rozdat mezy lidi na takowy plat z každe Mieřice 1 zlatý 15 krejcarů.

Nato budaucnie stawiely na westeckejch Lukach mnoho Chalup a knim nieco poly. a na Wodralowskejch Lukach tež tak podobnie činily ze stawiely chalupy.

 

Strana 30

 

U Dřewčickeho Dwora ostalo pro zatím Poly tak 900 Mieřic.

1777 Za Piwowarem nowie wystawena Wesnice Pan Wrchní Kajzar dal ji jmeno Kralowyce, proto: že od Kralowny dowolení dostala se stawiet.

1778 Dne 17 Unora, bilo popsaní wšeho lidu, od Wojanskych Ofycyru.

1779 Dne 18 Zaří bily Krwawi Slaupi celau noc.

1779 Dne 10 Unora bila Kometa a neb krwawi Slaupi na pul nočni strane, potom 13,15, a 19 bila zase takowa Kometa a neb krwawi slaupi – na pul noční stranie. Předednem 28 března bila Kometa a neb krwawi Slaupi.

 

 

 

 

Zdroj: Okresní archiv Mělník, fond Rodinný archiv Houšteckých, Rodová pamětní kniha

SOA Praha – Chodovec, matriky narozených, oddaných a zemřelých ř.k.f.ú. Stará Boleslav     (nyní digitalizované na www.ebadatelna.soapraha.cz)

 

Text přepsala a poznámkami podle matrik doplnila Libuše Švecová, roz. Kettnerová z Borku

Hradec Králové, březen 2018

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář